Нова Генерація України Нова Генерація України  
Партія Нова Генерація України
Юрій Мірошниченко
Новини
Коментарі
Наша діяльність
Проекти
Регіони
Нова Генерація в ЗМІ
Анонси подій
Вакансії
Чат
Форум
Всеукраїнське громадське об'єднанняВсеукраїнська "Школа Політика" Нової Генерації

Всеукраїнська "Школа Політика" Нової Генерації

Всеукраїнський тижневик "Нова Генерація"

тел. (044) 461-96-68, 461-99-39
03150, Київ-150, а/с 134
Київ, вул. Димитрова, 5, корп.10-а, 8-й пов

 КРУГЛИЙ СТІЛ "ЧИ СТАНЕ 2001 РІК РОКОМ ПРИЙНЯТТЯ "МАЛОЇ КОНСТИТУЦІЇ" - ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ?"

ОРГАНІЗАТОРИ
Всеукраїнськое об’єднання підприємців “НОВА ФОРМАЦІЯ”

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва

УЧАСНИКИ
Безклубий Ігор Анатолійович, Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права КНУ ім Т. Шевченка;

Боброва Діна Василівна, проф. каф. цивільного права КНУ ім Шевченка;

Богдан Назаренко, народно-демократична ліга молоді;
Ващенко Констянтин, народно-демократична ліга молоді;
Володимир Овіновський, юрист, представник Української спілки молодих депутатів;
Гавриш Степан Богданович, доктор юрид. наук, заст. Голови ВРУ;
Гежа Володимир Борисович, Голова Всеукраїнської Ради молодих вчених та спеціалістів;
Дзеба Володимир Віталійович, Голова “Асоціації молодих підприємців України”;
Зелинський Сергій Володимирович, Всеукраїнська асоціація молодих науковців;
Ільїн Андрій, Голова Української спілки молодих депутатів;
Капелюшний Валерій Петрович, Декан юридичного факультету Академії праці та соціальних відносин, кандидат історичних наук;
Ковриженко Деніс Георгійович, експерт з правових питань;
Кузнецова Наталя Семенівна, зав. каф., професор КНУ ім. Т. Шевченка;
Кучеренко Ірина Миколаївна, д. юридичних наук;
Кучерів Ілько Ількович, директор фонду “Демократичні ініціативи”;
Лабораторії законодавчих ініціатив;
Малютін Глєб, Голова громадського об`єднання “Наше місто”;
Мальованець Сергій Васильович, Голова Української Студентської Спілки;
Марченко Олександр;
Пересунько Сергій Іванович, кандидат юрид. Наук, член Комітету з питань правової реформи ВРУ, голова правління громадської організації “Законотворчий центр “Європейський вибір”;
Подолін Ігор, директор законотворчого центру “Європейський вибір”;
Прокопчук Наталя, фахівець по зв`язках з громадскістю представництва Верховного Комісаріату ООН;
Рябов Сергій Генадійович, доктор філосовських наук, доцент кафедри політології Нац. Університету “Києво-Могилянська академія”, директор Інституту громадянської освіти;
Соловей Тетяна, Асоціація молодих політологів та політиків - експерт з правових питань;
Стретович Володимир Миколайович, Голова Християнського Народного Союзу, д. Юридичних наук, почесний Президент Світового Конгресу українських юристів;
Телешун Сергій Олександрович, Президент громадської правозахисної організації “Суспільна амністія” Доктор політичних наук, почесний магістр права;
Труханов Георгій Федорович, Голова Асоціації профспілкових організацій студентів України;
Удовік Сергій Миколайович, Директор видавництва “Ваклер”;
Хавронюк Микола Іванович, Гол. Ред. Журналу “Предпринимательство. Хозяйство. Право”;
Чемерис Володимир Володимирович, Голова правління інституту економіко-соціальних проблем “Республіка”;
Чобан Юрій, Голова Союзу Українського студентства;
Шевченко Ярослава Миколаївна, д. Юрид.наук, професор, чл-кор АпрНУ , зав відділу цивільного, підприємницького і трудового права інституту держави та права ім. Корецького;
Шемушенко Юрій Сергійович, д.іст. наук, професор,академік НАНУ, ректор інститута держави та права ім Корецького;
Шуфрич Нестор Іванович, Народний депутат України;
Юлдашев Олексій Хамітович, Кандидат юридичних наук”;

ЗВЕРНЕННЯ

до Верховної Ради та Президента України з приводу необхідності якнайшвидшого прийняття нового Цивільного кодексу України

Всеукраїнське громадське об’єднання (ВГО) “НОВА ГЕНЕРАЦІЯ” та Законотворчий центр “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР” провели широке громадське обговорення проекту Цивільного кодексу України, що складалося із анкетного загальнонаціонального опитування понад 120 фахівців-експертів та підсумкового круглого столу. Результати засвідчили, що проект ЦКУ за змістом і за структурою в цілому готовий до прийняття.

“НОВА ГЕНЕРАЦІЯ”, “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР” та учасники круглого столу “Чи стане 2001 рік роком прийняття “малої Конституції” – Цивільного кодексу України?” закликають Верховну Раду України якомога швидше прийняти в третьому читанні проект Цивільного кодексу України.

Ми наполягаємо на першочерговому прийнятті проекту Цивільного кодексу: перш за все через те, що він є “малою Конституцією” держави, другим по значенню після Основного Закону України правовим документом, що регулює базові цивільні відносини – права і статус власності, і насамперед приватної, забезпечує захист цього права, здійснює цивілізований контроль за вступом у права власності, визначає такі важливі поняття як “свобода особи”, “свобода договору”, закладає основи економічних відносин. Без цього на ефективний розвиток правової демократичної держави з розвиненою ринковою економікою не можна й сподіватися.

По-друге, норми чинного Цивільного кодексу УРСР не відповідають сучасному стану цивільних правовідносин, а в окремих випадках суперечать Конституції України. Чинний кодекс побудований на засадах планово-адміністративної економіки й практично не захищає особистих майнових прав людини як суб’єкта цивільного права. Це в свою чергу ускладнює, а й часом унеможливлює цивільно-правове регулювання майнових відносин за умов ринкової економіки, перешкоджає розвитку підприємництва.

По-третє, сьогодні, коли над Україною нависла загроза виключення її з ПАРЄ за невиконання низки вимог Ради Європи, серед яких є і прийняття нового Цивільного кодексу, особливо гостро стоїть питання гармонізації українського законодавства, і зокрема цивільного, із європейським. Запропонований проект ЦКУ в цілому відповідає нормам Конституції України, національним інтересам, вимогам сучасної ринкової економіки та становленню демократії. Даний проект, як і європейське приватне право, побудований на принципах свободи власності, свободи договору і підприємництва. Він впроваджує нову судову і арбітражну практику, ліквідує “білі плями” у цивільному законодавстві.

По-четверте, не можна зволікати з прийняттям Цивільного кодексу й зважаючи на той факт, що проект має тривалу історію створення, пройшов численні наукові експертизи і узгодження, у тому числі й міжнародні.

По-п’яте, розглядаючи питання прийняття проекту ЦКУ, зазначимо, що він був запланований до прийняття у третьому читанні ще на попередній, шостій сесії Верховної Ради України. Однак це невідкладне завдання виконано не було.

Наголошуємо: Цивільний кодекс України потребує негайного прийняття також і з метою прискорення формування системи національного цивільного законодавства та реалізації державної Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. Вдосконалення ж деяких норм кодексу в українських умовах доцільніше проводити в процесі його застосування.

Зважаючи на викладене вище, ВГО “НОВА ГЕНЕРАЦІЯ”, Законотворчий центр “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР” та учасники круглого столу “Чи стане 2001 рік роком прийняття “малої Конституції” – Цивільного кодексу України?” звертаються до Голови Верховної Ради України І.С.Плюща з пропозицією якомога швидше внести до порядку денного Верховної Ради України питання прийняття в третьому читанні проекту Цивільного кодексу.

Закликаємо народних депутатів України не зволікати з прийняттям “малої Конституції України” і вже на сьомій сесії прийняти її в третьому читанні.

Звертаємося до Президента України з проханням всіма можливими конституційними засобами сприяти прискоренню процесу прийняття нового Цивільного кодексу України.

2001-04-27 09:30:28